Zavrieť
lock and key

Prihláste sa do svojho konta

Account Login

Zabudli ste heslo ?

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(verzia 01 Január 2018 )

Predmet zmluvy s WRISTBANDS s.r.o.

WRISTBANDS s.r.o.

Hviezdoslavova 797/1, Galanta, 924 01 Slovakia

Telefón : +421 908 44 11 77

IČO : 45476861 / IČ DPH : SK2023000584

A:

Zákazník

Ďalej len "zmluvné strany"

ÚVOD:

WRISTBANDS s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na predaj identifikačných výrobkov typu náramky. Spoločnosť WRISTBANDS S.R.O predáva svoje výrobky na diaľku buď cez internetovú sieť (webovú stránku alebo e-mail), alebo telefonicky.

Spoločnosť WRISTBANDS S.R.O nemá žiaden obchod mimo svojej webovej stránky. Všetky výrobky predávané firmou WRISTBANDS S.R.O sú uvedené na webových stránkach spoločnosti. Spoločnosť WRISTBANDS S.R.O nedisponuje papierovým katalógom.

ČLÁNOK 1 - ZMLUVNÉ FORMÁCIE

1.1 Tieto všeobecné podmienky predaja upravujú predaj výrobkov, ktoré sa nachádzajú na adrese www.identifikacnenaramky.sk v deň zadania zákazky. Uplatňujú sa bez ohľadu na to, či bola objednávka zadaná prostredníctvom Internetu, e-mailom alebo telefonicky.

1.2 Ak je zákazník fyzická ocoba, môže objednať od firmy WRISTBANDS S.R.O. buď priamo cez internetovú stránku spoločnosti, alebo prostredníctvom e-mailu, telefónu. Pre objednávku prostredníctvom webových stránok vyplní svoje vlastné údaje vo vhodnej podobe. Zákazník je vyzvaný na opätovné prečítanie jeho formulára pred potvrdením jeho objednávky. Spoločnosť WRISTBANDS S.R.O. nenesie zodpovednosť za chyby pri odosielaní e-mailov alebo pri chybách pri odosielaní balíkov kvôli nesprávnej vyplneným údajom.

Zákazník je zodpovedný za informácie, ktoré poskytuje. Tieto údaje sa objavia na jeho účte. Zmeny faktúr nebudú vykonané spoločnosťou WRISTBANDS S.R.O. po odoslaní.

1.3 Každá objednávka znamená bezpodmienečné akceptovanie týchto všeobecných obchodných podmienok bez ohľadu na všeobecné podmienky nákupu a poznámky kupujúceho.

1.4 Všetky cenové ponuky majú platnosť 1 mesiac. Po tejto dobe spoločnosť WRISTBANDS S.R.O. už negarantuje ceny uvedené v danej cenovej ponuke a citácia bude považovaná za bezpredmetnú.

1.5 Skutočnosť, že zákazník potvrdí svoju objednávku automaticky znamená výslovné súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto podmienky sa vzťahujú na vylúčenie všetkých ostatných podmienok okrem podmienok podpísaných oboma stranami. Nákup prostredníctvom e-mailu alebo telefónu tiež znamená ich akceptovanie. Môžu byť prečítané priamo na stránkach alebo odoslané e-mailom na žiadosť zákazníka.

1.6 Súčasné obchodné podmienky môže spoločnosť WRISTBANDS S.R.O kedykoľvek zmeniť, zákazník je preto vyzvaný, aby si ich pravidelne prečítal. Každá verzia tohto dokumentu má konkrétny dátum, objednávky sa preto riadia zmluvnými podmienkami online, a preto sú platné v deň objednávky.

1.7 Konečné vykonanie tlače objednávky môže byť vykonané až po schválení náhľadu tlače (BAT) zákazníkom.

Náhľad na potlač (BAT) je test, ktorý nemá kvalitu výsledného tlačového procesu, preto sú uplatniteľné kvalitatívne tolerancie, ktoré uznáte a akceptujete.

Kvalitatívne tolerancie:

Napriek starostlivosti spoločnosti WRISTBANDS S.R.O. Pri výbere svojich produktov môžu existovať malé rozdiely medzi náhľadom a konečnou produkciou.

To sa týka najmä:

- farby náramku: môže byť odlišnosť medzi náhľadom a výrobou, rovnako ako vo výrobe samotnej.

- farby potlače: proces tlače a použité atramenty sú pre náhľad odlišné a pre samotnú výrobu môže byť vykresľovanie mierne odlišné (najmä ak je pozadie tmavé a atrament je svetlý).

- veľkosti: podľa noriem priemyslu sa toleruje tolerancia +/- 5%.

- hmotnosť alebo hrúbka materiálu: podľa priemyselných noriem je tolerovaná tolerancia +/- 5 až 8%.

Rozmanitosť médií a spôsobov označovania, ako aj neustály vývoj použitých tlačových farieb neumožňujú získať vždy odtieň a lesk podľa Pantone, ktoré ste prípadne poskytli.

1.8 Kontrola proti podvodom: Spoločnosť WRISTBANDS S.R.O môže zákazníka o poskytnutie všetkych informácií potrebných na spracovanie objednávky: dôkaz o adrese, ID ... atď

ČLÁNOK 2 - VÝLUČNÉ USTANOVENIA ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

2.1 Pri objednávke tlače sa dodacie lehoty počítajú od schválenia náhľadu na tlač (BAT) bez výhrad. Zodpovednosť spoločnosti WRISTBANDS S.R.O. v prípade neskorého doručenia nemôže byť vyvodená.

2.2 Dátumy dodania sú len orientačné a pre oneskorené doručenie nie je možné použiť žiadnu sankciu.

2.3 Dodávku potlačených aj nepotlačených náramkov považuje WRISTBANDS S.R.O za splnenú, aj keď je množstvo tovaru dodané zákazníkovi vyššie alebo nižšie, ako je uvedené v ponuke alebo prijatej objednávke, až do limitu 3%.

2.4 V prípade, že grafiku na potlač poskytne kupujúci, spoločnosť WRISTBANDS S.R.O. nenesie zodpovednosť, ak použitá a schválená grafika je zdrojom výrobnej chyby.

ČLÁNOK 3 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY (DPH)

3.1 Aplikácia.

Podľa platných právnych predpisov na miestnej úrovni sú produkty po doručení tovaru zdaňované (miestne DPH, clo), uvedené dane sú na úkor zákazníka s výnimkou špecifických zmluvných ustanovení medzi zmluvnými stranami.

Pre viac informácií spoločnosť WRISTBANDS S.R.O. dôrazne odporúča zákazníkovi, aby sa dostal do kontaktu s miestnymi úradmi.

Faktúra sprevádzajúca tovar potvrdzuje, že bola zaplatená DPH.

IČ DPH sa musí zadávať pri objednávke.

3.2 Ceny

Použitá sadzba DPH je 20%.

ČLÁNOK 4 - DOPRAVA

4.1 Naše dodacie lehoty sa uvádzajú ako údaj. Sviatky a dni prepravy, ktoré sú pre dopravcov zakázané, sa nezohľadňujú v ohlásených termínoch.

Oneskorenie dodanie neumožňuje zákazníkovi získať výhody alebo kompenzácie, ani možnosť zrušiť objednávku.

4.2 Dátum oznámenia o preprave podaný dopravcom, ak je to možné, sa bude považovať za dátum dodania. Dátum doručenia prepravného oznámenia predloženého dopravcom sa považuje za dátum dodania.

4.3 Ceny bez daní uvedené na webových stránkach nezahŕňajú dopravu.

4.4 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tovar dodávaný firmou WRISTBANDS S.R.O. sa prepravuje na riziko a nebezpečenstvo kupujúceho.

4.5 Balíky musia byť akceptované iba po overení ich obsahu kupujúcim.

4.6 Prijatie balíka

Balíky sú dodané oproti podpisu príjemcom.

Zásielky sú vo forme kartónu alebo polstrovaných obálok.

Akýkoľvek dodaný produkt musí byť skontrolovaný a všetky výhrady musia byť na účte dopravcu v prípade čiastočnej alebo úplnej škody. Bezvýhradne sa výrobok považuje za dodaný v dobrom stave a nemôže byť predmetom akéhokoľvek následného sporu s WRISTBANDS S.R.O. Treba pripomenúť, že ak si príjemca želá zachovať svoju sťažnosť voči dopravcovi, je povinnosťou formulovať svoju odôvodnenú sťažnosť dopravcovi do 3 dní po dni doručení. Táto sťažnosť musí byť podané e-mailom .

4.6 Chyba na dodávanom produkte:

Po prijatí zásielky zákazníkom musí byť akýkoľvek nárok na nezhodu výrobkov v kvalite alebo množstve v porovnaní s údajmi uvedenými na faktúre vyjadrený e-mailom spoločnosti WRISTBANDS S.R.O. Akékoľvek sťažnosti na nezhodu sa musia podať najneskôr do 10.00 pracovného dňa po doručení zásielky. Akékoľvek tvrdenie, ktoré nie je uvedené v pravidlách definovaných vyššie a v lehotách, nemožno brať do úvahy a zbavuje spoločnosť z akejkoľvek zodpovednosti voči zákazníkovi.

4.7 Produkty budú doručené na adresu uvedenú zákazníkom pri zadávaní objednávky na webovej stránku spoločnosti alebo na objednávke.

4.8 Dodávky sú realizované spoločnosťou GLS alebo DHL

WRISTBANDS S.R.O. je zbavený svojej povinnosti dodať včas v prípade štrajku alebo zastavenia spoločnosťami GLS alebo DHL.

Termíny uvedené na webovej stránke sú orientačné a zodpovedajú priemernému času spracovania a odoslania objednávky. Uvedený čas nie je konečný termín. Prekročenie dodacej lehoty nemôže nikdy spôsobiť žiadny dôvod na kompenzáciu alebo vrátenie kúpnej ceny.

WRISTBANDS S.R.O. je zbavený akejkoľvek zodpovednosti.

ČLÁNOK 5 - NARIADENIE

5.1 Objednávky sú uhradené :

- platbou vopred pri objednávke (kreditné karty, paypal, bankový prevod)

- platbou pri preberaní tovaru od kuriérskej spoločnosti - Dobierka

- po dodaní tovaru (podľa dohody s WRISTBANDS S.R.O.) a zaplatení zálohy, ktorej výška bude definovaná spoločnosťou WRISTBANDS S.R.O. )

5.2 Nezaplatenie: Spoločnosť WRISTBANDS S.R.O si vyhradzuje právo odmietnuť uskutočniť dodávku alebo splniť objednávku od zákazníka, ktorý nevybavil úplne alebo čiastočne predchádzajúcu objednávku alebo s ktorým prebieha súdny spor.

5.3 Akékoľvek oneskorenie zúčtovania (alebo odloženie termínu splatnosti) automaticky spôsobí fakturáciu úrokov z omeškania s legálnou úrokovou sadzbou a okamžitú platnosť splatných súm.

5.4 Ceny uvedené na webových stránkach spoločnosti sú orientačné a môžu sa počas roka zmeniť.

5.5 Zákazník môže využívať zľavu v závislosti od objednaných množstiev.

ČLÁNOK 6 - ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

6.1 V prípade zrušenia objednávky kupujúcim je jeho vklad nevratný a bude ponechaný v prospech spoločnosti WRISTBANDS S.R.O.

6.2 Za predpokladu, že WRISTBANDS S.R.O. vznikli náklady na realizáciu objednávky kupujúceho, je kupujúci zodpovedný za všetky sumy dlžné spoločnosti WRISTBANDS S.R.O. podľa tohto nariadenia.

6.3 Zrušenie objednávky: Každý zákazník môže svoju objednávku zrušiť, pokiaľ nie je v stave SPRACOVANIA, to znamená, keď je v stave schvalovania, alebo prípravy.

Ak zákazník naozaj nechce objednať produkty, existujú dve možnosti:

- V prípade doručenia služby poštou musí balík odmietnuť pri prijatí, tj vrátiť ho bez toho, aby ho otvoril s odkazom "Odmietnutý balík";

- v prípade doručenia prepravcom typu GLS alebo DHL musí zákazník balík prijať a vrátiť ho na svoje náklady, a to bez náhrady, s náhradou sumy zníženej o 2,5-násobok nákladov na dopravu účtovaných v čase objednávky.

Zrušenie objednávok zaplatených bankovým prevodom alebo PayPal.

A - Predplatenie bankovým prevodom

Pre akúkoľvek platenú a zrušenú objednávku, za ktorú sú objednané predmety na sklade alebo nie, v čase zrušenia vrátenie zaplatenej sumy bude uskutočnené bankovým prevodom výlučne do 30 dní.

B - predplatenie cez PayPal

Pre akúkoľvek platenú a zrušenú objednávku, za ktorú sú objednané položky na sklade alebo nie v čase zrušenia, vrátenie vyplatenej sumy bude uskutočnené spoločnosťou PayPal výhradne do 8 dní.

ČLÁNOK 7 - VRÁTENIE TOVARU

7.1 V súlade s obchodným zákonníkom má zákazník lehotu štrnástich kalendárnych dní na uplatnenie svojho práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenia objednaných výrobkov, vrátenia (po odpočítaní jednosmerných nákladov na dopravu) , za predpokladu, že výrobok nebol použitý a je vrátený v pôvodnom a kompletnom obale.

V súlade so zákonom sa toto ustanovenie nevzťahuje na výrobky na zákazku - potlačené náramky

7.2 Pred každým vrátením tovaru musí zákazník informovať WRISTBANDS S.R.O. e-mailom o dôvodoch vrátenia tovaru.

7.3 Náklady na vrátenie tovaru a riziko poškodenia tovaru zostávajú na zodpovednosti kupujúceho.

7.4 Po prevzatí vráteného tovaru spoločnosťou WRISTBANDS S.R.O bude následovať vrátenie sumy objednávky po odpočítaní výdavkov na prepravu.

7.5 V prípade žiadosti o výmenu bude nový produkt dodaný na náklady kupujúceho (okrem objednávky tlače).

7.6 Pokiaľ ide o potlačené náramky (s označením): Vzhľadom na jedinečnú povahu produktov, ktoré sú prispôsobené zákazníkom, je výslovne uvedené, že nieje možné vrátenie takéhoto tovaru, žiadna náhrada ani nárok na náhradu škody nemôžu byť požadované

ČLÁNOK 8 - PUBLIKÁCIA NA WEBOVEJ STRÁNKE

Pokiaľ nie je v písomnej forme uvedené inak, WRISTBANDS S.R.O. si vyhradzuje právo na reprodukciu jednej alebo viacerých fotografií produktov, ktoré pre zákazníka vyrobil na svojej webovej stránke, ako referenciu alebo ilustráciu.

ČLÁNOK 9 - VLASTNÍCTVO PRODUKTU

9.1 V súlade s právnymi ustanoveniami zostáva dodaný tovar majetkom spoločnosti WRISTBANDS S.R.O. až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

WRISTBANDS S.R.O.

Hviezdoslavova 797/1,

Galanta, 924 01

Slovakia

Telefón : +421 908 44 11 77

IČO : 45476861 / IČ DPH : SK2023000584

VERZIA 01 JANUÁR 2018